fbpx

Olde Hansa gild on toimetanud juba ligi 20 aastat. Gild toob kokku inimesed kes jagavad sarnaseid vaateid, väärtusi ning huve. Ajalooliselt on Gild ametivendade selts, nii ka Olde Hansa Gild, mis toob kokku restoraniäris tegutsevad töötajad, et ühiselt kogemusi ja teadmisi jagada ning arendada. Gild järgib 8t põhiväärtust, mida iga gildi liige südames kandma peab. Nendeks on Julgus, Õiglus, Õpihimu, Tasakaalukus, Usaldusväärsus, Sõbrameelsus, Ligimeseaustus ja Ausameelsus. Vaid siis kui sinus on esindatud kõik nimetatud omadused, saab pürgida Gildi liikmeks.

Gildi liikmeteks on sellid ja meistrid. Viimaste ülesandeks on tagada sellidele korralik väljaõpe, aidata oma nõu ja jõuga sellidel end arendada ja uusi teadmisi omandada, et nemad ka ise ühel päeval oma meistritööd kaitsta saaksid ning auväärt Gildi Meistri staatusesse tõusta võiksid. Gildi põhikirjas seisab, et sell peab oma tööd ning ametit aasta ja üks päev meistrite õpetuse järgi täiustama, enne kui ta on valmis tegema katset Meistrite ridadega ühinema. Uusi meistreid ristitakse kord aastas, suvisel ristimispeol kus kõik meistriks pürgijad kogu Gildi meistrite silme all gildi väärtusi kaitsevad ja meistritöö sooritavad. Olde Hansa Gild ei ole mitte ainult selts, vaid ka perekond või hõim, kus iga liikme südameasjaks on ka teiste liikmete heaolu ja käekäik.